Vergissing in Nieuwsbrief 05/24

Per abuis is in de Nieuwbrief 05/24 vermeld dat Loogman VCH Heren 1 zich heeft gehandhaafd in de 3e divisie. 
Dit moet natuurlijk promotieklasse zijn.