FAQ

Hier vind je de antwoorden op vaak terugkerende vragen (denk aan: invalbeurten).
Het staat op alfabetische volgorde, een kwestie van scrollen.
Mis je een vraag, of een antwoord? Mail naar webmasters@vchoofddorp.nl.

Handige documenten:
Handleiding DWF en invullen uitslagen.
Sportzalen in Hoofddorp.

Besproken onderwerpen:
Afzeggen wedstrijd
Beoordelen scheidsrechters
Boetes
Geen spelerskaart
Invallen (jeugd)
Invallen (vastspelen)
Invullen wedstrijdformulier
Nethoogtes
Overschrijden van de aanvangstijd
Problemen onderweg (te laat arriveren)
Protest aantekenen
Slecht weer
Spelen met 5 spelers
Spelerskaart in aanvraag

 


Afzeggen wedstrijd

Indien een wedstrijd afgezegd moet worden, dient dat zo tijdig mogelijk te gebeuren, zodat alle betrokkenen op de hoogte gesteld kunnen worden.
In principe dient een wedstrijd door de wedstrijdsecretaris of een bestuurslid van een vereniging afgezegd te worden, zodat duidelijk is dat door iemand met de juiste bevoegdheid is gehandeld.
In noodgevallen kan een aanvoerder of teamlid bellen, maar maak duidelijk wie je bent, zodat duidelijk is vanuit welke hoedanigheid je belt.
De wedstrijd dient in principe bij de organisatie afgezegd te worden. Deze kan dan voor verdere acties (tegenstander, eventuele scheidsrechters.) zorg dragen.
Is dat niet mogelijk of kan deze niet (meer) bereikt worden, dan kan de tegenstander direct benaderd worden (liefst in de vorm van het wedstrijdsecretariaat, of als het om echt ‘last-minute’ gaat, de zaal).

Invulling VCH: altijd contact opnemen met wedstrijdsecretaris Ellen Pieterman:
wedstrijdsecretaris@vchoofddorp.nl 

Terug

Beoordelen scheidsrechters

De regio streeft er naar om de juiste scheidsrechter op de juiste plek te krijgen.
Het is niet goed voor het zelfvertrouwen en de motivatie van een scheidsrechter indien hij/zij wedstrijden fluit in een klasse die te moeilijk of te makkelijk voor hem/haar is.
Fluiten moet immers ook een uitdaging zijn!
Daarom is het van belang dat er na elke wedstrijd in elke klasse door de teams een beoordeling wordt gemaakt van de scheidsrechter die de wedstrijd fluit.
Op deze manier krijgt de regio een beter beeld van zijn scheidsrechters en kan een goed P/D beleid voor scheidsrechters opgezet worden, zodat we kwaliteitsvolle wedstrijden krijgen onder leiding van een scheidsrechter die bij een klasse past.
De regio zal ook gaan werken met neutrale beoordelaars en begeleiders. Na afloop van een wedstrijd dient binnen 14 dagen er dus na elke wedstrijd in elke klasse digitaal een beoordelingsformulier ingevuld te worden. Via de onderstaande link is te vinden hoe men een beoordeling van een scheidsrechter kan invullen.

https://www.wisseq.nl/ISS-online-Nevobo.aspx
De gebruikersnaam is: beoord3
Het wachtwoord is: regio3

Consequenties
Indien men niet voldoet aan de beoordelingsplicht zal er boete per team uitgeschreven gaan worden.
De hoogte van de boete is afhankelijk van het percentage ingevulde beoordelingen van het totaal aantal gespeelde competitiewedstrijden en bekerwedstrijden

0-50% €50,-
tot 60% €40,-
tot 70% €30,-
tot 80% €20,-
tot 90% €10,-

Invulling VCH: De boete zal worden doorbelast aan het team!

Terug


Boetes

– Onjuist of niet uniform gekleed
– Wedstrijdformulier te laat beschikbaar
– Wedstrijdformulier te laat verstuurd
– Teller/lijnrechter te laat aanwezig
– Uitslag niet tijdig doorgegeven
– Deelnemen zonder spelerskaart
– Onjuist invullen wedstrijdformulier
– Onvolledig invullen wedstrijdformulier

Voor bovenstaande voorvallen wordt per keer een boete van €2,50 geheven! Zorg dus dat het niet gebeurt!

Terug


Geen spelerskaart

Indien een speler of begeleider geen geldige spelerskaart kan tonen, kan deze op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse of Europese identiteitskaart) aan de wedstrijd deelnemen. In dit geval dient op het wedstrijdformulier de geboortedatum vermeld te worden, niet het nummer van het legitimatiebewijs.
Voor het niet kunnen tonen van de spelerskaart én voor het niet invullen van de relatiecode wordt een boete opgelegd (Wedstrijdreglementart. 3.1.11.15).

Terug


Invallen (jeugd)

Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair behoort.(3.1.6.3)
Het is aan alle spelers uit alle teams in de A-, B- en C-jeugdklassen, met uitzondering van de Regiojeugdklasse (Holland), toegestaan om zonder beperkingen uit te komen voor alle teams in die klassen. (horizontaalinvallen)

Terug


Invallen (vastspelen)

Een speler speelt zich vast in een team wanneer deze binnen een kalendermaand voor de derde keer invalt in een hoger team.
Dit geldt tevens voor spelers die meer dan 11 maal gedurende het seizoen (vollejaarscompetitie) invallen in een hoger team.
De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de administratie hiervan: u ontvangt geen bericht van de Nevobo.
Een speler die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team behoren waarvoor hij het laatst is uitgekomen.

Terug


Invullen wedstrijdformulier

Bij het invullen van het wedstrijdformulier moet gelet worden op het volgende.
– De rugnummers van de spelers moeten in oplopende volgorde worden opgeschreven. Hier worden boetes voor gegeven!
– De libero moet zowel onder als boven de streep worden genoteerd! Hij is onderdeel van de 12 spelers en moet zodoende ook bij de “normale” spelers worden opgeschreven.

Terug


Nethoogtes

Heren 2.43 Dames 2.24
Regio Jongens A 2.43 Regio Meisjes A 2.24
Regio Jongens B 2.30 Regio Meisjes B 2.24
Regio Jongens C 2.15 Regio Meisjes C 2.15
Jongens A 2.43 Meisjes A 2.24
Jongens B 2.24 Meisjes B 2.15
Jongens C 2.05 Meisjes C 2.05
Regiojeugd C: normaal veld 9x18m
Jeugd C: servicelijn op 7m

Terug



Overschrijden van de aanvangstijd

Overschrijding van de aanvangstijd moet voorkomen worden en mag geen regelmatig terugkerend probleem zijn.
De verenigingen wordt er op gewezen dat het speelveld 16 minuten vóór de vastgestelde aanvangstijd speelklaar moet zijn (Wedstrijdreglement art. 3.1.9.1).
Als dit niet het geval is en de ontvangende vereniging blijft in gebreke, kunnen maatregelen (Wedstrijdreglement art. 3.1.11.14) van toepassing worden.
Onder speelklaar van het speelveld wordt verstaan het kunnen betreden van het speelveldom op de vastgestelde aanvangstijd met de wedstrijd te kunnen beginnen.
Indien het speelveld niet beschikbaar is op de aangegeven speeltijd doordat er een uitloop plaatsvindt van voorgaande wedstrijden, zijn de teams verplicht een uur te blijven wachten tav de geplande speeltijd.
Indien na 1 uur nog geen speelveld beschikbaar is hebben de teams en de scheidsrechter het recht de speelhal te verlaten. Indien dit het geval is dienen beide aanvoerders en de scheidsrechter een aantekening te maken op het wedstrijdformulieren deze ook te tekenen.

Terug


Problemen onderweg (te laat arriveren)

Wanneer een ploeg op de wedstrijddag met plotselinge moeilijkheden wat betreft vervoer wordt geconfronteerd, moet onmiddellijk telefonisch contact worden opgenomen met de betreffende competitieleider en de speelzaal.
Indien een team te laat arriveert, maar het spelen van de wedstrijd alsnog mogelijk is, wordt erop aangedrongen de wedstrijd alsnog te laten spelen.
Indien de wedstrijd niet kan worden gespeeld of op een later aanvangstijdstip, dient de organisator binnen 24 uur, gerekend vanaf de officiële aanvangstijd, schriftelijk in kennis gesteld te worden.
Voor alle gevallen van overmacht is het wenselijk om te zorgen voor een verklaring (bewijs van overmacht) van een garage, de politie of een andere instantie.

Terug


Protest aantekenen

Het melden van de vermeende fout bij de 1e scheidsrechter is voldoende.
Pas aan het einde van de wedstrijd, vóór het aftekenen van het wedstrijdformulier door de 1e scheidsrechter, beslist de aanvoerder of hij wil protesteren.
Wil de aanvoerder protesteren, dan informeert hij de 1e scheidsrechter. Het protest wordt daarna in de bewoordingen van de aanvoerder genoteerd op het wedstrijdformulier.
Vaak krijgt de aanvoerder toestemming het protest zelf op te schrijven.
Let op! De 1e scheidsrechter mag op grond van eerdere uitlatingen van de aanvoerder nooit op eigen initiatief een protest noteren.

Protestaantekening

Uit de protestaantekening moet blijken: dat het in de bedoeling ligt een protest in te dienen. Dit in verband met het protestreglement.
Gebruik hierbij nadrukkelijk het woord ‘protest’; wat het onderwerp van de vermeende onjuiste beslissing is. Omschrijf dit zo kort mogelijk en vermeld bij voorkeur de set en de stand.
Om misverstanden achteraf te voorkomen, is het aan te raden de protestaantekening door de aanvoerder van de tegenpartij en de 1e scheidsrechter te laten lezen.
Zij moeten daarna, zonder vermelding van commentaar, voor ‘gezien’ tekenen.

Terug


Slecht weer

Bij het uitgeven van een weeralarm door het KNMI geldt in onze regio de volgende procedure:
1. Er wordt een mededeling op de website van de regio West gezet;
2. Verenigingen beslissen zelf omtrent het wel of niet spelen van wedstrijden;
3. Het regiokantoor en indien nodig de scheidsrechteraanwijzers worden geïnformeerd;
4. De tegenstander én de aangewezen scheidsrechter worden na overleg hierover geïnformeerd;
5. Er worden geen sancties opgelegd;
6. De wedstrijden dienen opnieuw te worden vastgesteld;

Terug


Spelen met 5 spelers

Het is teams in de laagste klasse toegestaan een wedstrijd te eindigen met vijf spelers, mits de zesde speler als gevolg van een blessure niet verder kan spelen.
Indien het team met een libero speelt is het teams in de laagste klasse toegestaan een wedstrijd te eindigen met zes spelers, inclusief de libero, mits de zevende speler als gevolg van een blessure niet verder kan spelen.
De libero kan in deze situatie nooit spelen op de positie tussen de spelers die aan het begin van de set op positie 5 en 1 zijn opgesteld.
Het is teams in de laagste klasse senioren en bij de jeugd toegestaan een wedstrijd te beginnen met vijf spelers.
Indien het team met een libero speelt is het teams in de laagste klasse toegestaan een wedstrijd te beginnen met zes spelers, inclusief de libero. De libero kan in deze situatie nooit spelen op de positie tussen de spelers die aan het begin van de set oppositie 5 en 1 zijn opgesteld

In onze regio: laagste en één na laagste klasse Holland = 3e en 4e klasse Dames en Heren

Terug



Spelerskaart in aanvraag

Een speler kan slechts dan meedoen aan de competitie als hij/zij geregistreerd is bij de Nevobo.
Bij het melden als lid van de Nevobo wordt ook direct het registratienummer bekend. Derhalve kan een nieuwe speler altijd zijn registratienummer opgeven.
Het kan wel zo zijn dat de spelerskaart nog ontbreekt, omdat die nog aangeleverd moet worden.
Ook dit laatste gebeurt, als er tenminste een foto in Sportlink is opgenomen, in de praktijk binnen 5 werkdagen!
De organisatie accepteert dus slechts één, maximaal twee wedstrijden dat zonder spelerskaart (althans na melding als nieuwe speler) wordt gespeeld!

Terug