VCH heeft scheidsrechters die op verschillend niveau mogen fluiten.
Hieronder zie je wie, welk niveau, mag fluiten.