Lid worden of eerst gratis proeftraining

Wil je onderdeel uitmaken van deze gezellige, maar zeker ook prestatiegerichte, Volleybal Club Hoofddorp?

Dan kan je contact opnemen met één van de commissies via de e-mailadressen onderaan deze pagina.
Een commissielid kan je dan verder informeren bij welk team/trainingsgroep je kan aansluiten.
De eerste twee trainingen mag je gratis bezoeken!

Als je hebt besloten om lid te worden dan kan je gebruik maken van het online Aanmeldingsformulier 2023/2024.
Het zaalseizoen loopt van september 2023 t/m april 2024.
In de zomer kun je ook Beach volleyballen. Kijk hiervoor op de VCH Beach website.

  

Lees eerst de Statuten VCH, de Gedragscode VCH en het Huishoudelijk reglement VCH.
Lees ook de Privacyverklaring AVG

Voor het seizoen 2023/2024 gelden de onderstaande tarieven.
Word je gedurende het seizoen lid dan kan de penningmeester een aangepast bedrag berekenen. 

  geen competitie wel competitie
Mini’s / CMV € 177,- € 249,- inclusief shirt
Jeugd (regionaal) n.v.t € 267,- 
Jeugd (overig) € 177,- € 251,-
Senioren 1e klasse en hoger n.v.t € 346,-
Senioren (overig) € 218,- € 322,-
Recreanten € 183,- € 215,-
Recreanten Toernooien n.v.t €  50,-
Zitvolleybal n.v.t € 246,-
2e Training/Extra training € 149,- n.v.t.

Als je lid wilt worden kun je of het Online Aanmeldingsformulier invullen.
De inschrijfkosten bedragen (eenmalig) € 17,50.
Het is mogelijk de contributie automatisch af te laten schrijven. Je kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
Als je geen automatische incasso wenst, ontvang je een betalingsverzoek voor de contributie en de eenmalige inschrijfkosten.

Automatisch incasso:
Bij automatische incasso wordt het totale bedrag in drie termijnen geïncasseerd. Dit zal plaatsvinden omstreeks 25 september, 25 november en 25 januari.
Geen automatische incasso:
Het totale bedrag moet dan voor 1 oktober betaald zijn!
Bij aanmelding ga je automatisch akkoord met de gedragscode, de statuten en het huishoudelijk reglement van VCH, welke zijn te downloaden (zie boven) of op te vragen bij de secretaris.

Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk bij de ledenadministratie of via ledenadministratie@vchoofddorp.nl en uiterlijk voor 1 juni gebeuren.

Kom eens kijken op een van de trainingsavonden of op een van de wedstrijddagen.
VCH wedstrijddagen zijn tijdens het competitieseizoen op woensdagen in de FBK-hal vanaf 20:00 uur.
Of op zaterdagen voor jeugd en sommige seniorenteams op wisselende tijden (zie wedstrijden FBK).

Kijk voor meer informatie over Mini’s / CMV opMini’s Informatie
Kijk voor meer informatie over Jeugd opJeugd Informatie  
Kijk voor meer informatie over Recreanten opRecreanten Informatie
Kijk voor meer informatie over Zitvolleybal opZitvolleybal Informatie  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met/via één van onderstaande contactadressen.

Mini’s/Jeugd: 
jeugdcommissie@vchoofddorp.nl

Senioren Heren:
tc@vchoofddorp.nl

Senioren Dames:
tc@vchoofddorp.nl

Recreanten:
Anke Essing
recreantencommissie@vchoofddorp.nl

Zitvolleybal:
zitvolleybal@vchoofddorp.nl