Wedstrijdreglement art. 3.1.3.9
In wedstrijden in de derde divisie en lagere klassen van de herencompetitie en in alle klassen
van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.1
Een speler mag in een hogere klasse dan waartoe hij reglementair behoort uitkomen met de
volgende beperkingen:
a) niet meer dan tweemaal in één kalendermaand;
b) niet meer dan elf wedstrijden per seizoen.
Daarnaast mag een speler horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging
indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair
behoort. Tijdens een te spelen wedstrijd waarbij van bovengenoemde regel gebruik wordt
gemaakt mogen er maximaal drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd.

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.2
Een speler, die de bovengenoemde beperkingen overschrijdt, gaat automatisch tot het team
behoren waarin de speler het meest is uitgekomen. Na de derde keer invallen gaat de teller
van het aantal invalbeurten weer op nul in de maand dat er ingevallen wordt.

Wedstrijdreglement art. 3.1.6.3
Een jeugdlid mag onbeperkt uitkomen in ieder hoger team dan waartoe hij reglementair
behoort.

Wat dat voor dit seizoen inhoudt kun je hieronder vinden:

Invalbepaling voor de jeugdteams

Invalbepaling voor de seniorenteams

Mochten er vragen zijn neem dan even contact op met de seniorencommissie.
Wij willen graag vooraf op de hoogte worden gebracht per email indien iemand vanuit een ander team gaat invallen voor een wedstrijd.