Gedragscode en VOG

Beste volleyballers,
Het seizoen is in volle gang en er wordt door elke trainer hard zijn of haar best gedaan om goede en leuke trainingen neer te zetten.
Voor VCH is het belangrijk dat de trainers en begeleiders van de verschillende teams op een nette manier met hun trainingsgroepen omgaan. Om dit duidelijk te maken is er een gedragscode, waarin staat wat de begeleider, de trainer of coach, wel en niet mag doen met zijn trainingsgroep. Deze gedragscode is de afgelopen jaren in mindere mate op de voorgrond geweest en dus is het hoog tijd om hier weer wat aandacht aan te besteden.

Vanaf dit seizoen vraagt VCH ook een Verklaring Omtrent Gedrag, om een veilige clubomgeving te kunnen waarborgen. Deze VOG, zoals hij ook wel in het kort genoemd wordt, kan in overleg met het bestuur worden aangevraagd. De trainers, coaches en vrijwilligers die met vertrouwelijke informatie omgaan zullen allemaal automatisch worden uitgenodigd om een VOG aan te vragen. De gedragscode is ietwat aangepast en aan elke begeleider zal worden gevraagd de gedragscode te ondertekenen alsook een VOG aan te vragen. De nieuwe versie van de gedragscode is te vinden via deze link.

Sinds kort staan ook contactgegevens van het Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF en van de vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo op de website. Als er dingen spelen in de vereniging die je in vertrouwen met iemand van buiten de vereniging wil bespreken zijn dat de aangewezen plekken. De gegevens zijn te vinden via deze link.
We hopen met deze twee toevoegingen een veilige omgeving te kunnen waarborgen en een voor iedereen zo veilig mogelijk speelklimaat te kunnen realiseren.
Komende week zullen de aanvragen voor de vrijwilligers, trainers en coaches worden verzonden.

Indien er opmerkingen of suggesties zijn kunnen deze worden verstuurd naar vog@vchoofddorp.nl.