VCH ALV Woensdag 15 maart SKWA

Het bestuur van Volleybal Club Hoofddorp nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de buitengewone Algemene Ledenvergadering van Volleybal Club Hoofddorp op:

Woensdag 15 maart om 19.30 uur in de kantine van Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) aan de Bennebroekerweg 800 in Hoofddorp.

AGENDA 15 MAART 2023

1 Opening Esli
2 Benoeming stembureau Esli
3 Vaststellen agenda Esli
4 Ingekomen stukken Carla
5 Notulen d.d. 1 juli 2022 Esli
6 Bestuursmededelingen Esli
7 Jaarrekening 2021/2022 – de bijbehorende stukken krijgt u binnenkort toegestuurd Johan
8 Decharge bestuur Esli
9 Status update VCH Beleidsplan 2022-2026 Esli
10 Rondvraag Esli
11 Sluiting Esli

Het is nog niet toegestaan om deze vergadering online te houden, aangezien onze statuten hier nog niet in voorzien.