ALV – Het resultaat

Op zondagavond 13 november was er een extra ledenvergadering in het verder compleet lege Sportcomplex Koning Willem-Alexander oftewel SKWA.
In de gezellige kantine waren in totaal 15 leden bij elkaar gekomen om te vergaderen over de voorgenomen aanschaf van lichtmasten voor onze Beach locatie aan de Bennebroekerweg.


Deze extra vergadering werd op heel korte termijn georganiseerd omdat het benodigde bedrag boven de €5.000,- komt, en er een onverwachte mogelijkheid was ontstaan om tweedehands lichtmasten te kopen, met een optie tot 18 november.
In krap 20 minuten werden de stukken toegelicht, enkele vragen beantwoord en vond de stemming plaats.
Unaniem werd gestemd voor de aanschaf van de lichtmasten. Vooraf waren maar liefst 20 machtigingen aangemeld, dus het stembureau moest goed alle opgestoken vingers tellen.
Na het bedanken van de sponsoren – zonder sponsoring zou het nu niet gelukt zijn – en de Beach commissie voor hun goede voorbereiding – sloot voorzitter Esli de vergadering.
De lichtmasten zullen begin 2023 geplaatst gaan worden door de leverancier.