Extra ALV Zondag 13/11 20:00 in SKWA

Beste leden, ereleden en belangstellenden,

Het bestuur van Volleybal Club Hoofddorp nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een extra Algemene ledenvergadering van Volleybal Club Hoofddorp op:
Zondag 13 november om 20 uur in Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) aan de Bennebroekerweg 800 in Hoofddorp.

Ter plaatse zal aangegeven zijn waar de vergadering wordt gehouden.

Op de agenda staat maar 1 onderwerp: Aanschaf lichtmasten voor VCH Beach.

Toelichting:
Op dit moment is er geen verlichting voor de velden bij VCH Beach, en kan er alleen gebruik gemaakt worden van de velden bij voldoende daglicht.
Zoals ook opgenomen in ons Algemeen Beleidsplan 2022-2026 wil VCH Beach verder professionaliseren, en de velden verlichten.
Er is afgelopen maanden actief gekeken naar lichtmasten, de kosten en de randvoorwaarden.
Lichtmasten zijn duur in de aanschaf, en de VCH statuten schrijven voor dat een bedrag boven €5.000,- ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de leden.
Nu is recent de mogelijkheid ontstaan tot aanschaf van tweedehands lichtmasten. VCH moet voor 18 november aanstaande aangeven of tot aankoop wordt overgegaan; dit is dan ook de reden dat deze vergadering op zo’n korte termijn wordt uitgeschreven.

Tijdens de vergadering zal gestemd worden over de voorgenomen aanschaf. U kunt een medelid machtigen door een e-mail te sturen naar secretaris@vchoofddorp.nl.

AGENDA
1. Opening
2. Benoeming stembureau
3. Aanschaf lichtmasten VCH Beach
4. Stemming over Aanschaf lichtmasten VCH Beach
5. Sluiting

NB. in de afgelopen 2 jaren hebben we online vergaderd. Dit werd juridisch mogelijk gemaakt door tijdelijke Corona wetgeving. Deze wet is niet langer van toepassing, en nu moeten eerst de statuten hierop aangepast worden. De statuten worden momenteel herzien – en deze aanpassing wordt zeker meegenomen – maar op dit moment mogen we dus niet online vergaderen.

Met vriendelijke groet,
Carla Bultsma
Secretaris