Namens het Bestuur

Beste VCH-er,

We zijn lekker op weg in het seizoen 2022-2023!
Vanuit het bestuur vinden we het belangrijk om te delen waar wij mee bezig zijn en wat er speelt binnen de vereniging.

Er is veel werk verzet achter de schermen in het afgelopen jaar: een algemeen beleidsplan en een technisch beleidsplan. En dat met een volledig nieuwe groep bestuursleden.
In het algemeen beleidsplan staan doelstellingen waar we hard mee bezig zijn om die te behalen. Wat al behaald is, is dat we met Dames 1 de wedstrijden op zaterdag spelen.
Dat resulteert nu al in minitoppers die bij de wedstrijden kunnen komen kijken en zo met de grote mensen mee mogen doen.
Een fantastische ontwikkeling waardoor we jeugd en senioren meer aan elkaar kunnen verbinden!

En als we het toch over de doelstellingen hebben dan is er ook nieuws over het aanbrengen van de verlichting bij VCH Beach.
We zijn druk in gesprek met sponsoren, leveranciers en de gemeente over het aanleggen van de verlichting. Het is een serieuze inspanning, maar we komen steeds dichterbij een definitief voorstel, dat we op korte termijn aan de leden zullen voorleggen middels een ALV.

Als laatste levert Sjors Sportief mooie resultaten op in de vorm van nieuwe leden! Sjors Sportief is een initiatief waar kinderen verschillende sporten kunnen proberen.
Samen met de jeugdcommissie en trainers proberen we de nieuwste VCH-telgen zo snel mogelijk een plekje te geven.
Een serie resultaten waar we trots op mogen zijn!

Er is veel gaande in de wereld. Nu corona een klein beetje naar de achtergrond verdreven is, is het volgende probleem alweer aangetreden: hele hoge inflatie.
We hebben bericht gekregen dat de zaalhuur per 1 januari met 12% stijgt. We vinden dit een hele forse stijging en bespreken dit ook nog met Sportfondsen en eventueel de gemeente.
Vooralsnog kunnen we dit wel oplossen binnen de huidige begroting, maar we zullen onze tarieven in het nieuwe seizoen moeten aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid.

We willen als vereniging heel graag meer laten zien van wat we doen. Met een groepje leden vullen we onze socialmediakanalen en website. Het blijft natuurlijk leuk als input ook vanuit de verschillende teams en trainingsgroepen komt, dus mail of app vooral je foto of tekst naar communicatie@vchoofddorp.nl (Koos, Ryanne, Sabine en Wouter).

Ik hoop jullie snel te zien op een van de speeldagen, bijvoorbeeld bij de super zaterdagen als onze Jeugd de zaal deelt met Dames 1!

Namens het bestuur,
Esli