Huldigingen bij VCH

Tijdens de afgelopen ALV werd het al bekend gemaakt: Het bestuur heeft besloten een erelid en 2 leden van verdienste te benoemen.
Afgelopen week was het moment om deze leden in het zonnetje te zetten.

Na een toespraak van oud-voorzitter Ron werden de oorkonde en de bijbehorende versierselen (door de partners) uitgereikt.

Hellen van Bergen werd benoemd tot Erelid van VCH voor al haar inzet voor, met name, de jeugd van de club.

Remi Onclin en Björn van Essen werden benoemd tot Lid van Verdienste voor hun tomeloze inzet om VCH Beach op de kaart te zetten.