ALV, Beach en sponsoring

De ALV op 4 januari  jl is goed verlopen en heeft duidelijkheid verschaft over de stand van zaken binnen VCH.
Vooral de gang van zaken betreffende de VCH Beach afdeling en de verhuizing daarvan is nu duidelijk: er wordt gekozen voor de locatie bij het honkbalcomplex van Pioniers.
Dit mede door de hoge kosten die de keuze voor de locatie bij UNO met zich meebrengt. Dit betekent nog wel dat er een behoorlijk bedrag bij elkaar gebracht moet worden.

Het arbitrageplan is goed op de rails en is door de Nevobo goed beoordeeld. We zijn bij de slechts 20 verenigingen (landelijk) die het goed voor elkaar hebben.

Na de ALV was er aandacht voor de ondertekening van het contract voor weer een jaar sponsoring van de Wissel. Op bijgaande foto (‘s) de ondertekening van het sponsorcontract door Piet Grosscurt (eigenaar) en Ron Ferwerda (vz).

Het bestuur is verheugd met de doorzetting van de verbintenis.