VCH’s ALV Vrijdag 10 juli @TIJNES

Beste leden, ereleden, ouders en verzorgers

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALV die zal worden gehouden op vrijdag 10 juli om 20.00 uur bij TIJNES (bij de FBK). Aangezien er nog wat aanvullende maatregelen vanwege de corona zijn vragen wij u van te voren aan te melden voor de vergadering. Het liefst uiterlijk 1 dag van te voren dit kan door een mail te sturen naar bestuur@vchoofddorp.nl

In de bijlage vinden jullie de agenda, notulen van de ALV van 23 januari jl. en begroting voor het nieuwe seizoen met een toelichting. Wij willen graag ook nog in deze mail de toelichting bij agendapunt 6 onder de aandacht brengen (staat ook op de agenda zelf).

Als onderdeel van agendapunt bestuur mededelingen geldt dat er een belangrijk punt aangaande het huidige dagelijks bestuur en de toekomst van de vereniging op de agenda staat. De afgelopen seizoenen hebben we als bestuur hard getrokken om de vereniging nieuw leven in te blazen en te enthousiasmeren om met ons aan de slag te gaan met kleinere en grotere taken. We hebben echter bemerkt dat het lastig is om iedereen mee te krijgen in deze richting en dat er alsnog veel op het bord van het bestuur terecht komt die eigenlijk door de vereniging zouden moeten worden opgevangen. Met het aftreden van Bianca als bestuurslid komt er een positie binnen het bestuur vrij waar we de vereniging al op de eerste ALV van vorig seizoen over hebben ingelicht. Ondanks trekken en zoeken is onze short-list op en hebben we nog steeds geen vervanger. We hebben dit de afgelopen seizoenen op meerdere posities gezien en betreuren dit zeer.
We denken dat het goed is om een nieuwe wind door de vereniging te laten waaien op zowel organisatorisch als bestuurlijk gebied en hebben dus besloten om als volledig bestuur zijnde per einde seizoen 2020-2021 af te treden. We zullen gedurende het seizoen ons best doen om de zaken waar we mee bezig waren/zijn zo goed mogelijk verder te begeleiden en een zo goed mogelijke overdracht proberen te realiseren zodat het nieuwe bestuur alle nodige informatie heeft om de volgende stap te zetten. We hebben het gevoel vast te zitten in het huidige stramien en kunnen daar moeilijk uit komen. Om die reden zijn we per seizoen 2021-2022 op zoek naar een nieuw voltallig bestuur. We hopen dat dit nieuwe bestuur vol goede moed aan de slag kan en wil gaan om deze nieuwe wind te laten waaien en onze vereniging waar we allemaal zo blij mee en trots op zijn verder te brengen.

Wij hopen jullie te zien op de ALV.

Groeten namens het bestuur,
Bianca, secretaris

Agenda ALV 10 juli 1020
Notulen ALV 23 jan 2020
Toelichting bij de begroting 2020-2021