Algemeen

Voorzitter Ron Ferwerda voorzitter@vchoofddorp.nl
Secretaris Bianca Saarloos secretaris@vchoofddorp.nl 0252-674335
Penningmeester Jordi van Kessel penningmeester@vchoofddorp.nl
Technische Commissie tc@vchoofddorp.nl
Wedstrijdzaken Rik Klein Wolterink wedstrijdzaken@vchoofddorp.nl
Facilitaire Zaken Rik Klein Wolterink facilitairezaken@vchoofddorp.nl
 

Het voltallige bestuur mailen? Mail naar bestuur@vchoofddorp.nl

Ere-voorzitter Frans van Stoltz
Erelid Jacqueline van Stoltz †
Erelid Dick van Eck