Van het Bestuur

Beste leden van VCH.

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar.
Allereerst voor iedereen een goed, sportief en vooral gezond 2021 gewenst.

Het jaar 2020 is heel raar verlopen met het stoppen van de competitie, daarna ook niet meer trainen, toch weer wel trainen, een enkele competitie wedstrijd en uiteindelijk toch een totale stop.
Voor iedereen een beetje een futuristische wereld, waarin een virus de hele wereld in haar greep houdt.
Thuiswerken is voor velen een gewoon goed geworden omdat reizen beperkt moest worden.
Vergaderingen en/of bijeenkomsten worden digitaal gehouden, om zo toch contact te hebben met elkaar en op de hoogte te blijven van diverse zaken, zowel zakelijk als privé.
We zijn trots op onze leden, omdat jullie allen VCH trouw zijn gebleven en daar zullen we ook evenredig op reageren in financieel opzicht.
Wel is een en ander enigszins afhankelijk van de financiële compensatie vanuit de overheid en de bond.
We hopen dat het uitbreken van het virus niet tot ernstige consequenties heeft geleid onder onze leden en hun aanverwanten.
Zoals het nu staat gaat de eredivisie in ieder geval weer van start en zijn de wedstrijden via een livestream te volgen. De teams, scheidsrechters en jurylid worden dan van te voren getest en bij uitslag “negatief” kan deelgenomen worden.
Laten we hopen dat ook de andere competities over niet al te lange tijd weer kunnen aanvangen, nu binnenkort gestart wordt met vaccineren.

Wat betreft de in deze periode te houden ALV, gepland op donderdag 14 januari as., deze wordt digitaal gehouden. Binnenkort volgt info over de details.

Dan voor nu iedereen nogmaals een heel goed 2021, hou de regels in acht en blijf gezond.
Namens het bestuur van VCH,
Ron Ferwerda. Vz.