Fluitbeurten en de nieuwe afspraken

Indeling scheidsrechters seizoen 2020-2021

Hallo volleyballers!

We zijn alweer lekker een paar weken aan het trainen en binnenkort staan ook de eerste wedstrijden weer op het programma. Helaas hebben de scheidsrechterindelers na jaren trouwe dienst hun taak neergelegd, en is deze taak ook bij het bestuur terechtgekomen. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar een, of liefst meerdere mensen die deze taak op zich willen nemen. Om het voor ons beheersbaar te houden, en voor de toekomstige indelers ook, zullen we meer verantwoordelijkheden bij de teams neerleggen, en daar ook consequenties aan moeten verbinden. Daarom zullen er vanaf dit seizoen een aantal veranderingen ingaan, die we bij deze willen mededelen.

In het geval jij ingedeeld bent voor een fluitbeurt en jij deze onverhoopt moet afzeggen, ben je ZELF VERANTWOORDELIJK voor het vinden van vervanging.
Vraag rond in je team of binnen de rest van de vereniging. Als dit echt niet lukt, meld je dit bij de ZAALDIENST van die avond/dag. Als er dan nog geen oplossing is gevonden, en er geen scheidsrechter geregeld is, legt de NEVOBO een boete op aan de vereniging. Die zal dan doorbelast worden aan degene die oorspronkelijk was ingedeeld.

Kom je zonder het te melden niet opdagen? Ook dan zal er een financiële compensatie doorbelast worden aan jou vanuit de vereniging. Zelfs als iemand op het laatste moment inspringt. Dit veroorzaakt namelijk grote problemen voor de spelende teams. Deze financiële compensatie zal vervolgens worden uitgekeerd aan de scheidsrechter die de wedstrijd op het laatste moment opvangt.

Wij vragen jullie dus zelf een grotere verantwoordelijkheid te nemen dit seizoen. Je speelt tenslotte bij een vereniging en daar horen een aantal taken bij.

Bij vragen horen we het graag (bestuur@vchoofddorp.nl).

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur