Bedankje Collectanten Jantje Beton

Begin maart hebben een 9-tal collectanten hun beste beentje voor gezet om voor de jaarlijkse Jantje Beton-collecte langs de deuren te gaan. Bij deze collecte wordt de helft van de opbrengst ten goede gesteld aan VCH, de helft aan Jantje Beton.
Jantje Beton is een organisatie die zich inzet om meer speelruimte voor kinderen in onze wijken te realiseren.
Deze 9 collectanten hebben hun vrije avonden gegeven om geld op te halen voor de vereniging, waarvoor we ze als bestuur hartelijk willen danken.
Met een opbrengst van € 727.03 en daarmee dus € 363.52 voor de vereniging hebben ze een hele mooie prestatie neergezet.
Corrie, Lepa, Ron, Bjorn, Annika, Edith, Ilse, Petra en Bianca;

Bedankt voor jullie inzet!