Van de Voorzitter

Er is weer een nieuw jaar begonnen, 2019, en dat wordt een belangrijk jaar voor onze volleybalclub VCH.

Het afgelopen jaar 2018 heeft diverse ups en downs gekend. De Dames konden het niet voor elkaar krijgen om behouden te blijven voor de 3e divisie en ook de Heren moesten genoegen nemen met de terugval naar een klasse lager.

De rest van de teams hebben redelijk gepresteerd, waarbij oa. Dames 5 kampioen werd en weer terugkeerde naar de 2e klasse en Heren 3 net naast promotie greep.
Heren 1 is bijna volledig verjongd en ook bij Dames 1 is de verjonging doorgevoerd en beide teams gaan proberen het verloren terrein terug te winnen, dat alles onder de bezielende leiding van de nieuwe (na jaren teruggekeerde) trainer/coach Rob Meijer.

Beide teams hebben ook een nieuwe shirtsponsor, L’Oréal en Non Ferro Creative, en spelen weer in het vertrouwde VCH-tenue.
Een belangrijk hoogtepunt was de aanleg van de nieuwe Beach locatie aan de Bennerbroekerweg, met een echt clubgebouw, waar tijdens de zomer volop gebruik is gemaakt van het zand door georganiseerde trainingen en toernooien van zowel eigen leden als externe gegadigden voor beachvolleybal.
In het voorjaar gaat de locatie geheel aangekleed worden en er wordt dan ook aan alle leden van VCH gevraagd, vast tijd beschikbaar te houden in maart en april, om mee te helpen de locatie optimaal op orde te krijgen.
In juni krijgen we namelijk de Corporate Games 2019 naar de VCH Beach locatie. Dit is een wereldwijd bedrijventoernooi dat gehouden wordt in de Haarlemmermeer en waarvan één van de sporten dus Beachvolleybal is. Ook tijdens dit toernooi wordt de inzet van vele leden/vrijwilligers gevraagd om dit toernooi tot een gigantisch succes te maken.

Dan is er een begin gemaakt met het weer op de kaart zetten van VCH in de regio door het organiseren van een trainer- en commissie bijeenkomst. Tijdens deze sessies bleek dat de ideeën die er overal binnen VCH leven, gedragen wordt door vele leden/vrijwilligers en het een goede zaak bleek dit op deze manier boven tafel te krijgen.
We zullen met z’n allen onze energie moeten en willen steken in het promoten van ONS VCH via alle mogelijke kanalen. Een compliment bij deze voor onze nieuwe trainer Rob Meijer en nieuwe bestuursaanwinst Fleur Kwint, waarvan ik bij de laatste verwacht dat ze unaniem in het bestuur wordt gekozen op de ALV van 24 januari en die beiden de bijeenkomsten voorbereid hebben.

Om het financieel allemaal op orde te houden, zal er een goede sponsorcommissie op poten gezet moeten worden en ook daarvoor vragen we enthousiaste leden, alsmede voor het organiseren van de Grote Clubactie, die meestal een goede geldelijke injectie betekent.

Nogmaals de oproep aan de leden om je fluit-certificaat te halen via volleybalmasterz.nl en om het trainers bestand uit te breiden. Vind je het leuk om bijv. mini’s te begeleiden of om mee te helpen bij het trainen van oudere jeugd of seniorenteams, geef het door aan de technische commissie, we hebben jullie keihard nodig in het verhaal om VCH meer aanzien te geven in de regio.

Dan eindig ik dit hele verhaal met jullie allen een fantastisch, gezond, sportief en vooral gezellig 2019 te wensen en ik ben er van overtuigd dat we met z’n allen VCH nog beter op de kaart kunnen zetten.

Namens het bestuur, Ron Ferwerda. vz