ALV en sponsor de Wissel

Op 25 februari heeft de ALV plaatsgevonden.
De financiën werden besproken met penningmeester Jordy en Remy praatte ons bij over de status van de beachvelden en er werd gestemd over het verstrekken van bonnen aan de scheidsrechters. Dit blijft gehandhaafd, maar Rik gaat een voorstel uitwerken over een nieuwe manier.
Na de vergadering in De Wissel is meteen een moment genomen om Piet Grosscurt in het zonnetje te zetten als sponsor en het nieuwe contract te tekenen.