Gedragscode

Voor VCH is het belangrijk dat de trainers en begeleiders van de verschillende teams op een nette manier met hun trainingsgroepen omgaan. Om dit duidelijk te maken is er een gedragscode, waarin staat wat de begeleider, de trainer of coach, wel en niet mag doen met zijn trainingsgroep.

Daarom vraagt VCH ook een Verklaring Omtrent Gedrag, om een veilige clubomgeving te kunnen waarborgen. Deze VOG, zoals hij ook wel in het kort genoemd wordt, moet op verzoek van het bestuur worden aangevraagd. De trainers, coaches en vrijwilligers die met vertrouwelijke informatie en/of jeugdspelers omgaan worden allemaal verzocht om een VOG aan te vragen. Ook vragen we aan elke begeleider om de gedragscode te ondertekenen. De gedragscode is te vinden via deze link.

Donderdag 14/1 ALV !!!

Aan leden, ereleden en belangstellenden,
Het bestuur van Volleybal Club Hoofddorp nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering van Volleybal Club Hoofddorp op:
Donderdag 14 januari om 20.00 uur (online)

De agenda en bijlagen treft u bijgaand aan. Vanwege de Corona zal de vergadering online worden gehouden.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur
Agenda
1. Opening
2. Benoeming stembureau
3. Vaststellen agenda
4. Ingekomen stukken
5. Notulen d.d. 10 juli 2020 (bijlage)
6. Bestuursmededelingen
7. Jaarrekening 2019-2020 (bijlage)
8. Decharge bestuur
9. Rondvraag
10. Sluiting

Notulen ALV 10 juli 2020

Jaarrekening toelichting 2019-2020

Van het Bestuur

Beste leden van VCH.

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar.
Allereerst voor iedereen een goed, sportief en vooral gezond 2021 gewenst.

Het jaar 2020 is heel raar verlopen met het stoppen van de competitie, daarna ook niet meer trainen, toch weer wel trainen, een enkele competitie wedstrijd en uiteindelijk toch een totale stop.
Voor iedereen een beetje een futuristische wereld, waarin een virus de hele wereld in haar greep houdt.
Thuiswerken is voor velen een gewoon goed geworden omdat reizen beperkt moest worden.
Vergaderingen en/of bijeenkomsten worden digitaal gehouden, om zo toch contact te hebben met elkaar en op de hoogte te blijven van diverse zaken, zowel zakelijk als privé.
We zijn trots op onze leden, omdat jullie allen VCH trouw zijn gebleven en daar zullen we ook evenredig op reageren in financieel opzicht.
Wel is een en ander enigszins afhankelijk van de financiële compensatie vanuit de overheid en de bond.
We hopen dat het uitbreken van het virus niet tot ernstige consequenties heeft geleid onder onze leden en hun aanverwanten.
Zoals het nu staat gaat de eredivisie in ieder geval weer van start en zijn de wedstrijden via een livestream te volgen. De teams, scheidsrechters en jurylid worden dan van te voren getest en bij uitslag “negatief” kan deelgenomen worden.
Laten we hopen dat ook de andere competities over niet al te lange tijd weer kunnen aanvangen, nu binnenkort gestart wordt met vaccineren.

Wat betreft de in deze periode te houden ALV, gepland op donderdag 14 januari as., deze wordt digitaal gehouden. Binnenkort volgt info over de details.

Dan voor nu iedereen nogmaals een heel goed 2021, hou de regels in acht en blijf gezond.
Namens het bestuur van VCH,
Ron Ferwerda. Vz.

Grote Clubactie weer succesvol

De Grote Clubactie is weer afgelopen, en we willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet dit jaar. De trekking is inmiddels geweest, dus vergeet vooral niet te kijken of je wat gewonnen hebt!

In deze moeilijke periode is de actie toch heel goed verlopen. De opbrengst was een stuk hoger dan voorgaande jaren, net iets meer dan 1000 euro. Iedereen bedankt voor het meedoen en verkopen, en hiermee kunnen we de club weer een stukje vooruit helpen.

Met vriendelijke groet,
Jordi van Kessel
Penningmeester VCH

Kerstvakantie

Hallo allemaal,
Maandag  14/12 week is de laatste training voor de Kerstvakantie. Daarna is er vanwege de schoolvakanties 2 weken geen training.
In de week van 4 januari gaan de trainingen weer verder.
Laatste nieuws: Door de nieuwe lockdown volgt er bericht zodra er iets bekend is.
Fijne kerstdagen allemaal en een sportief 2021 toegewenst!

Corona update 19/11

Beste leden,

De tijdelijke maatregelen zijn weer tot een einde gekomen, en ook de noodverordening van de gemeente is aangepast.

Dat betekent dat degenen die dat willen vanaf morgen weer kunnen gaan trainen in groepen van maximaal 4 personen. Graag afstemmen met de TC als jullie dat weer gaan doen, zodat we overzicht houden over wie er allemaal doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Jordi van Kessel
Penningmeester VCH

Steun jouw Sportclub!

In de moeilijke tijden is er een leuke actie opgestart door het Pannenkoeken Paviljoen en Bief & Burgers.
Als er door een lid van VCH bij Bief & Burgers of het Pannenkoeken Paviljoen besteld wordt, dan doneren zij een bedrag t.w.v. 10% van de bestelling aan de club.
Dit biedt de leden de kans om zowel de horeca als hun eigen sportclub te steunen, een win-win situatie dus.

Uiteraard horen hier ook enkele spelregels bij:

 • Bestellingen vanaf 30 euro bij Bief & Burgers of Pannenkoeken Paviljoen
 • Donatie is 10% van de bestelling
 • Geldig bij bezorgen en afhalen
 • Alleen geldig bij bestelling op maandag t/m donderdag
 • Bestellen kan alleen telefonisch bij de restaurants
 • Er moet bij het bestellen worden vermeld dat de donatie voor VCH is
 • Actie is geldig tot wanneer de ‘lockdown’ duurt

Dus dit is een extra goede reden om in de komende weken eens wat lekkers te bestellen!

Groeten,
Jordi, namens VCH Bestuur

Geen Scholentoernooi (voorlopig)

Het Volleybal Scholentoernooi  op 21 november gaat niet door!
Helaas kunnen we, i.v.m. de Corona maatregelen, het Volleybal Scholentoernooi voor de basisscholen op 21 november niet door laten gaan.
We kunnen de veiligheid voor de gezondheid van alle deelnemers,
de begeleiders en de vele vrijwilligers niet garanderen.
We kijken nog naar een datum verder in het seizoen, maar alles is afhankelijk van alle maatregelen.

Grote Club Actie 2020

Beste leden, ouders en trainers,

De Grote Club Actie is zaterdag weer van start gegaan. Wel zijn we nog steeds op zoek naar mensen die de coördinatie van deze actie op zich willen nemen, zodat dit ook de aandacht krijgt die het verdient.

Als het goed is hebben de mini- en jeugdleden de verkoopboekjes inmiddels op de training ontvangen. Wij hopen natuurlijk dat jullie zoveel mogelijk lootjes weten te verkopen. De opbrengsten van deze actie zijn voor de vereniging een zeer welkome aanvulling.

Jeugdleden kunnen via het verkoopboekje op een verantwoorde manier loten gaan verkopen, die veilig is voor zowel de verkopers als de kopers. Zo staat op de voorzijde van het boekje een online verkooplink en QR-code, die verkopers kunnen delen of kopers op afstand kunnen scannen met hun telefoon. Hoe dit in z’n werk gaat, zie je in dit instructiefilmpje.

De kosten zijn €3,- per lot en van elk verkocht lot gaat er €2,40 naar VCH. Ook dit jaar kun je weer online loten (ver)kopen dus steun je club! Wij hopen weer op een mooie opbrengst.

Met deze link kun je ook direct loten kopen. Of scan gewoon deze QR-code:
Heel veel succes iedereen, en bedankt voor jullie inzet!

Namens het bestuur,
Jordi van Kessel
Penningmeester VCH

Fluitbeurten en de nieuwe afspraken

Indeling scheidsrechters seizoen 2020-2021

Hallo volleyballers!

We zijn alweer lekker een paar weken aan het trainen en binnenkort staan ook de eerste wedstrijden weer op het programma. Helaas hebben de scheidsrechterindelers na jaren trouwe dienst hun taak neergelegd, en is deze taak ook bij het bestuur terechtgekomen. Wij zijn daarom nog steeds op zoek naar een, of liefst meerdere mensen die deze taak op zich willen nemen. Om het voor ons beheersbaar te houden, en voor de toekomstige indelers ook, zullen we meer verantwoordelijkheden bij de teams neerleggen, en daar ook consequenties aan moeten verbinden. Daarom zullen er vanaf dit seizoen een aantal veranderingen ingaan, die we bij deze willen mededelen.

In het geval jij ingedeeld bent voor een fluitbeurt en jij deze onverhoopt moet afzeggen, ben je ZELF VERANTWOORDELIJK voor het vinden van vervanging.
Vraag rond in je team of binnen de rest van de vereniging. Als dit echt niet lukt, meld je dit bij de ZAALDIENST van die avond/dag. Als er dan nog geen oplossing is gevonden, en er geen scheidsrechter geregeld is, legt de NEVOBO een boete op aan de vereniging. Die zal dan doorbelast worden aan degene die oorspronkelijk was ingedeeld.

Kom je zonder het te melden niet opdagen? Ook dan zal er een financiële compensatie doorbelast worden aan jou vanuit de vereniging. Zelfs als iemand op het laatste moment inspringt. Dit veroorzaakt namelijk grote problemen voor de spelende teams. Deze financiële compensatie zal vervolgens worden uitgekeerd aan de scheidsrechter die de wedstrijd op het laatste moment opvangt.

Wij vragen jullie dus zelf een grotere verantwoordelijkheid te nemen dit seizoen. Je speelt tenslotte bij een vereniging en daar horen een aantal taken bij.

Bij vragen horen we het graag (bestuur@vchoofddorp.nl).

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

VCH’s Corona Beleid

VCH Coronabeleid_20200929.pdf of kijk op de Corona Beleid Pagina

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)
 • Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel
 • Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie
 • Geforceerd stemgebruik langs de lijn, in het veld en/of op de tribune niet toegestaan
 • Volg altijd aanwijzingen zoals looproutes
 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de hal, waar nodig kunnen de kleedkamers en douches in de FBK gebruikt worden. Houdt hierbij rekening met de 1,5 meter afstand
 • Alleen de teams die op dat moment aan het sporten zijn en de begeleiding van die teams zijn in de hal; andere teams wordt geacht op de tribune, in de kantine of buiten te wachten
 • Toeschouwers en publiek zijn niet toegestaan in de hal of op de tribune
 • Als je moet wachten totdat je wedstrijd of training begint, doe je dat op de tribune
 • Bij jeugdwedstrijden mogen alleen de ouders die het vervoer verzorgd hebben ook op de tribune plaats nemen.

En de Vrijwilliger van het Jaar is …

Helaas was er geen mogelijkheid voor een fysieke ALV maar de traditie van het benoemen van een vrijwilliger van het jaar wordt natuurlijk voortgezet.
Dus was voorzitter Ron afgelopen maandag in de sporthal om de bijbehorende wisseltrofee te overhandigen aan Wouter Droogh.
Na de speech werd het-vrijwilliger-van-het-jaar-beeldje overhandigd onder de toeziende ogen van de trainende Dames van VCH D1.

Bianca Bedankt!!

Ik was er van overtuigd dat we op de juiste manier afscheid hadden genomen van Bianca voor 10 jaar bestuur/secretariaat.
Bij navraag bleek dit niet het geval en ik trek dus het boetekleed aan.
Op de onlangs gehouden digitale bestuursvergadering ben ik toch even bij Bianca langs gegaan om op de juiste wijze haar te bedanken voor al die jaren.
Bianca heeft met volle overgave de taak vervuld en heeft inmiddels de ledenadministratie van Wilma overgenomen.
Bianca nogmaals enorm bedankt voor je bestuurslidmaatschap en succes met het voeren van de ledenadministratie.
Bijgaand een foto van de uitreiking van de bloemen en de cadeaubon.
Namens het bestuur, Ron Ferwerda. Vz.