Protocol verantwoord sporten

(Dit protocol gaat uit van de per 10 juli 2021 geldende landelijke maatregelen)

Wedstrijden zijn voor iedereen toegestaan en publiek is bij amateurwedstrijden en -trainingen welkom, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.

Sportlocaties mogen honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.Evenementen en sportkantinesBij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplek. Lees hier meer over de maatregelen rond evenementen.
Voor sportkantines gelden de regels zoals die voor de horeca gelden.

Lees alle maatregelen na op de website van de Rijksoverheid

Dit protocol gaat uit van de per 10 juli 2021 geldende landelijke maatregelen. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op buiten- en binnen-sportaccommodaties en in de openbare ruimte.

Het protocol is inhoudelijk in lijn met de tijdelijke wet COVID-19, geldend van 27-11-2020 t/m heden.NOC*NSF heeft een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het sportprotocol en corona. Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact op met je gemeente of de supportdesk van NOC*NSF (sportsupport@nocnsf.nl).
Noot: mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Via de link hierboven vind je altijd de meest actuele versie (laatste update 10 juli).