Corona Beleid

VCH Coronabeleid – Update 07/09/2020

Algemene maatregelen

 • Klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Houd vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten)
 • Houd voor en na het sporten en tijdens rustmomenten 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Vermijd bij het sporten fysiek contact dat niet noodzakelijk is, zoals het vieren van een overwinningsmoment of bij een wissel
 • Was vaak je handen, juist ook voor en na het bezoek aan de sportaccommodatie
 • Geforceerd stemgebruik langs de lijn, in het veld en/of op de tribune niet toegestaan
 • Volg altijd aanwijzingen zoals looproutes
 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de hal, waar nodig kunnen de kleedkamers en douches in de FBK gebruikt worden. Houdt hierbij rekening met de 1,5 meter afstand

Maatregelen per zaal

VCH maakt gebruik van drie verschillende zalen, te weten:
1) De FBK
2) De Veste
3) Floriande-Midden

Maatregelen FBK
 • Kleed je van tevoren om, zodat je alleen nog je schoenen aan hoeft te doen
 • Douchen en omkleden na training/wedstrijd kan in de kleedkamer, let hierbij op dat de 1,5 meter maatregel in acht wordt genomen, is de kleedkamer bezet, wacht je even in de hal totdat er ruimte is
 • Douchen is ook toegestaan, let hierbij wederom op de 1,5 meter afstand
 • De eerste persoon die de zaal binnenkomt zet de twee deuren naar buiten in de hoeken van de zaal open, om zo de ventilatie te regelen.
 • De laatste persoon die weggaat doet deze deuren weer dicht
 • In de kast staat een desinfectiespuit en papier. Na afloop van de laatste training moeten alle ballen en alle materialen worden afgenomen, denk daarbij ook aan scheidsrechtersstoelen en spelersbanken
 • In de kast staat ten alle tijden een desinfectiepompje zodat mensen zelf hun handen kunnen reinigen als zij daar behoefte aan hebben
Maatregelen De Veste
 • In de Veste trainen alleen kinderen <18. Hier gelden dus buiten het sporten andere regels, zij hoeven geen afstand te houden
 • In de kast zal een desinfectiespuit en papier staan. Na afloop moeten alle ballen en alle palen worden afgenomen
 • Ouders wordt gevraagd hun kinderen vlak voor de training te brengen en pas aan het einde hun kinderen weer op te halen. Hierdoor wordt de zaal niet te vol en kunnen ook de ouders 1,5 meter afstand houden
 • In de kast staat ten alle tijden een desinfectiepompje zodat mensen zelf hun handen kunnen reinigen als zij daar behoefte aan hebben
Maatregelen Floriande Midden

Mini’s

 • Ouders wordt gevraagd hun kinderen vlak voor de training te brengen en pas aan het einde hun kinderen weer op te halen. Hierdoor wordt de zaal niet te vol en kunnen ook de ouders 1,5 meter afstand houden

Senioren

 • Kleed je van tevoren om, zodat je alleen nog je schoenen aan hoeft te doen
 • Douche na afloop van het sporten thuis

Algemeen

 • In de kast zal een desinfectiespuit en papier staan. Na afloop moeten alle ballen en alle gebruikte materialen worden afgenomen
 • In de kast staat ten alle tijden een desinfectiepompje zodat mensen zelf hun handen kunnen reinigen als zij daar behoefte aan hebben

Besmetting binnen de club

Als iemand die heeft getraind klachten krijgt die bij Corona horen, blijft diegene thuis en laat zich zo snel mogelijk testen.
Bij een positieve test, treedt het protocol van de GGD in werking en wordt er bron- en contactonderzoek gedaan.
Het is belangrijk om vooraf de communicatielijnen duidelijk te hebben.
Degene die (mogelijk) besmet is, geeft dit door aan zijn of haar trainer.
De trainer stelt vervolgens zo snel mogelijk het bestuur op de hoogte, via de mail (bestuur@vchoofddorp.nl) of via de telefoon.
Het bestuur zal de situatie dan beoordelen en kijken of de training uit voorzorg moet worden afgelast.