Commissies kijken terug en vooruit

Op 15/10 heeft met een afvaardiging van nagenoeg alle commissies een groep vrijwilligers een vruchtbare commissiebijeenkomst gehad. Tijdens de bijeenkomst hebben we kort gekeken naar afgelopen seizoen en voornamelijk gefocust op wat we dit seizoen willen gaan doen en wat we willen gaan bereiken. Centraal tijdens de avond stonden doelstellingen waar de commissies over hebben nagedacht, om te bepalen wat ze en we willen gaan doen dit seizoen.

Centraal overkoepelend over deze doelstellingen kwam de tendens naar voren dat er op een aantal punten gefocust wordt, over de gehele club, in alle gelederen en verschillende commissies;
PR, Communicatie en Samenwerking –> Door weer te proberen al onze beschikbare communicatiekanalen te gebruiken om meer onderling te communiceren over verwachtingen, planning en doelen hopen we een mooi seizoen neer te zetten.
Sponsoring –> Een vereniging kan niet zonder sponsors, we hopen voor verscheidene activiteiten sponsors voor zowel geldelijke als materiële zaken aan te spreken om onze activiteiten een nog groter succes te doen zijn.
Vrijwilliger-zijn en clubgevoel –> een vereniging ben je samen, we merken dat het lastig is om vrijwilligers te betrekken in onze club en zien dat taken vaak op dezelfde schouders komen te rusten. We zullen dit seizoen meer experimenteren met vrijwilliger-zijn op projectbasis, waarin je voor een kortere periode kan ondersteunen bij een activiteit. Hiermee wordt de drempel lager om iets voor de club te doen, waardoor we hopen dat er meer leden betrokken zullen raken bij activiteiten binnen de club.
Samen plezier –> Bovenal is het natuurlijk belangrijk om samen plezier te hebben in dat wat we doen, we hopen dit te kunnen blijven uitstralen.

Alle commissies hebben doelstellingen geformuleerd die het komende seizoen centraal zullen staan in het uitvoeren van hun taken. Mocht je een commissie willen helpen of als commissie hulp nodig hebben, laat het weten aan het bestuur, we helpen graag!

We kijken terug op een succesvolle en vruchtbare avond waarin de neuzen weer dezelfde kant op gegaan zijn. Samen maken we er een mooi seizoen van.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,
Rik Klein Wolterink